SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

ferda-welding


#1 08-10-2017 10:55:31

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Toto téma je přeloženo z místa , kde    začalo a to na z tématu :
„ Fronius TransPocket 1500 problém“  a to na straně 4 příspěvek ( #83)
Na podnět  příspěvku   #108,109  bylo osamostatněno .

Offline

 

#2 08-10-2017 10:57:39

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

SMA_250_1
Je  z dnešního pohledu  svařovacích strojů již historické provedení.
Použitím sériového rezonančního měniče ve svém výkonovém stupni  je však vývojovým předchůdcem dnešních měničů.
Takže znalost činnosti jeho řídící elektroniky a přeměny energie v koncovém stupni na svařovací energii je předpokladem k pochopení dnešních strojů konstruovaných za tímto účelem. Způsoby řešení obvodové techniky vedoucí k tomu , že stroj vykazuje vlastnosti jako zdroj konstantního proudu ( pro svařování MMA )
nebo jako zdroj konstantního napětí ( pro svařování MIG )

Výrobce uvádí v původních materiálech , že odběr proudu ze sítě je nesinusový a proto případný měřený proud je měřen se značnou chybou .( toto platí pro použití ampérmetrů s deprézským  systémem , který měří střední hodnotu veličina a cejchován je v hodnotě efektivní )

Obecný popis stroje jsem použil z příručky vydávané výrobcem ke stroji.

Offline

 

#3 08-10-2017 10:59:46

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Popis závady stroje
Popis závady stroje :
Po zapnutí na síťové napětí 3x 380V a zapnutí hlavního vypínače , stroj normálně naběhne, na jeho výstupních svorkách je napětí U20 = 46V ( měřeno DVM …číslo dodám )
Tedy z pohledu štítkových hodnot stroje je napětí v pořádku.
Na potenciometru proudu nastavím cca 100A požadovaný svářecí proud a zkusím zapálit oblouk. Použitá elektroda EB 121 , na zkoušení to musí stačit .Elektroda respektive kleště připojena na kladnou svorku stroje .
Následuje malé zajiskření cca 2x v místě styku elektrody a svařovaného místa a stroj se vypne. Žádný oblouk nenaskočil a napětí na výstupních svorkách je nulové .

Kontrolu je zjištěno , že došlo k poruše dvou rychlých pojistek ( kdysi označovaných PC , takže když použiji tento název , tak aby jste věděli proč ) určených pro ochranu polovodičových prvků

Napoprvé se mi to zdálo jako náhoda a tak jsem zjišťoval jaké pojistky tam patří a kde je seženu.
Taky jsem zjistil , že mám na stole 40A , 50  a 63A pojistky no a ty čtyřicítky buchly. Tak jsem to považoval za špatně osazené, dodal jsem tam 63 A a ejhle stroj se choval úplně stejně a já za dva pokusy poslal do nebe 4  pojistky , kde každá stojí 330Kč + režie .

Napřed jsem konal , a pak teprve začal přemýšlet ..to tak bývá a někdy to stojí peníze

A šel jsem si prohlídnout funkční stroj:
Zjistil jsem , že i ten funkční se vtom počátku chová úplně stejně, a rozdíl nastane až v době zapalování oblouku, kdy ten funkční začne kvičet jak hejno myší a ten vadný ani nekvikne.
U toho funkčního slyšíte , jak se svářečovi klepou ruce při jeho svařování .

Tak a co s takovým stavem , který Vás nenechá ve stroji změřit nějaké údaje a hnedle jej odrovná ?
Takže jsem šel hledat do schématu a zjistil , že jsem opět slepý a nic tam nevidím ,a tak jsem jej překreslil abych tam něco viděl.

Popis stroje: Tento stroj je složen z následujících částí:
Napájecí napětí přichází na šestifázový usměrňovač , za kterým jsou přes stykač S1 a odpor R =15 nabíjeny sériově zapojené kondenzátory 1G .Energie těchto kondenzátorů je pak taktéž přenesena do kondenzátorů C5 5F a ty tvoří zdroj pro vybíjecí tyristory Ty1a Ty2 a jejich vybíjecí proudy protečou vždy primárem výkonového trafa na C jádru . Tím se vytvoří energie přenesená do sekundáru a použije se . Ochrany proti předpětí tvoří RC obvody a NZO.
Řídící elektronika:
Má za úkol spínat Ty1 a Ty2 .
Je složená z těchto částí:
Dvou zdrojů napětí a to  +15V a -15V
Dále pak napětí pro impulsní , budící trafa +31V
Ochranných obvodů s logikou osazených V37 a V36 hlídající napětí zdrojů tohoto stroje  a
Blokujících činnost generátoru přes diody V34,V21 a V22.

Proudový zesilovač svařovacího proudu složený z ½ MA 1458 označený V31 s funkcí monostabilního klopného obvodu pro MMA i pro MIG svařování ( švy nebo bodování  ),
Dále pak nesymetrický napěťový zesilovač složený z ½ MA 1458 označený V31 ,
Výstupní napětí je hlídáno obvodem tranzistoru V27 a to přes svorku 16X1a to záporná hodnota výstupního napětí .
Posledním a nejdůležitějším obvodem je tam napětím řízený oscilátor , který je symetrický a složen z těchto částí
První půle je z komparátoru V13, zdroje pilovitého napětí osazeného R20,R21,R22, C9 vybíjecím tranzistorem V20 a řízeným z R-S klopného obvodu V1 pin 12.
Zpětná vazba této půlky generátoru je tvořena logickým členem NAND pin 2,3,4 a RC článkem R23, C12 .
Zpětnou vazbu tohoto generátoru přerušuje tranzistor VT 18 a mění režim generátoru .
Řídící napětí komparátoru této větve generátoru je přiváděno na pin 2 V13 a podle jeho výše dochází pak k překlápění komparátoru V13, piny 1,2,3, tvořené ½ operákem MA 1458 .
Překlápění operáku-komparátoru vede z pinu 1 na zpětnou vazbu R23 a taky je použito jako buzení generátoru pulsů pro Ty1 přes VT25
Druhá půle generátoru funguje stejně a je z komparátoru V13, pin 5,6,7, ½ operáku MA1458
A všechny jeho pomocné obvody jsou tam zrcadlově .( Abych to nemusel vypisovat )
Klidový pracovní bod tohoto našeho generátoru jehlových pulsů je nastavován tranzistorem V12 a odpory kolem něj …funguje tam jako zdroj proudu pro zajištění tepelné stability pracovního bodu
Pozor : Tento pracovní bod je zřejmě taky nastavením nejvyššího výkonu tohoto zdroje ( svářečky )
Další pomocný obvod tvoří R4 a dioda V6, kde tyto se chovají jako zdroj konstantního proudu z pohledu R41 nastavují počáteční napětí na tomto odporu R41 . (Tím se taky nastaví napětí U20 = 48V .na výstupu stroje .)
Tím jsem skončil popis stavu , který jsem zjistil přímo


Další zjištění :
Generátor v základním stavu kmitá na 408Hz , pulzy jsou na obou VT 15 a VT 25, respektive jejich výstupech o to při napětí na vstupech komparátorů 1,47V
Protože obvody v oblasti tranzistorů VT 18 a VT 7 naznačují, že jsou řízeny z proudového trafa snímajícího proudy  tyristorů ( plovoucího z pohledu GND svorky )  pouštěný do primárního vinutí výkonového trafa  ( nebudu zde psát co si myslím, protože si nejsem jist )
Na zkušebním vzorku jsem toto trafo neměl připojený , tak jsem neviděl jeho skutečnou činnost ale snažil jsem se ji namodelovat tak, že jsem sepl tranzistor  přes jeho bázi a v tom okamžiku nastal tento jev: ( vhodný  R připojený na +15V)
Při sepnutí VT 18 se překlopí R-S obvod , sepne tranzistor V20 a způsobí vybití C9 a podrží tento C9 zkratovaný a proudy generované zdrojem proudu R22 a zdrojem napětí R20,R21 zkratuje na GND , tím nevznikne pila na C9  a horní půle generátoru přestane běžet.
Naopak dolní půle generátoru se rozběhne na 10x větším kmitočtu tedy 4200-4800 Hz.
Jako zátěž na výstupu impulsního, trafa jsem měl R a pro kontrolu LED .
Při tomto stavu jas diody LED výrazně narostl.

Stejný dej proběhne při sepnutí VT 7.ale v opačné části generátoru ---zrcadlově+.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento jev lze ještě ovlivňovat takto :
Na oranžově označeném vodiči (ve  schématu ) je referenční napětí obou komparátorů
A tak jsem provedl jejich změnu. Nebudu popisovat jak to z Vás každý vidí jak .
Pouze konstatuji toto jakmile se napětí na tomto referenčním vodiči zvedne z původních 1,47V  tak dojde k poklesu kmitočtu generátoru .
Zajímavé na tom je to ,  že tento pokles nastane jak u generátoru symetrického, kdy žádný z tranzistorů VT18 a VT 7  není sepnut , ale taky toto nastane je-li z nich sepnut kterýkoliv.
A tak lze sledovat změnu kmitočtu na 40Hz a taky třeba na 140Hz .
Generátor se zablokuje při referenčním napětí víc jak 10V ----nezkoušel jsem jej zablokovat

Máme tedy před sebou napětím řízený oscilátor symetrický i nesymetrický (VCO )---no jsem z něj trochu vedle .
Proto bych potřeboval toto:
Vysvětlení jakože ten generátor přejde ze stavu symetrického do nesymetrického a jakto že jede na desetinásobku kmitočtu


Tedy K závadě stroje:
Po zapnutí se ve stroji evidentně spustí generátor , tedy není naprosto nic vadného , ale jakmile se má zapálit oblouk a tedy spustit nesymetrická část generátoru dojde k destrukci pojistek . A přitom to jako model funguje , ale ne jako stroj….tedy svařovací zdroj konstantního proudu

Vaše názory ………….

Offline

 

#4 08-10-2017 11:13:21

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Odkazy na schémata stroje----- vlastní výroba schémat
silová část stroje
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_silove_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_silove_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_silove_3.jpg

Řídící elektronika
Zde bych chtěl upozornit na to, že jsou dvě verze řídící elektroniky a ve zde publikovaných schématech jsem začal překreslovat jednu verzi do druhé.
Tato vada je u zesilovače proudu z bočníku a ve vazbě na napěťový zesilovač .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_rizeni_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_rizeni_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_rizeni_3.jpg

A ještě náhled pro ty z Vás , kteří stroj neznají jak vypadá ,náhled na stroj.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_img_1473_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_img_1481_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_pb090189_w.jpg

Offline

 

#5 08-10-2017 11:17:45

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Snažil jsem se přenést téma na samostatnou linii.
Pokud mám ještě něco pro tento přenos vykonat , sdělte mi to. Jinak považuji ze své strany přenos za ukončený.

Ještě zde uvedu ty příspěvky , které směřovaly k tématu SMA měniče a kde je čtenář naleze.
S touto tématikou souvisí tyto příspěvky a jsou zobrazeny na tématu:  „ Fronius TransPocket 1500 problém“  a to na straně 4 a 5

Doplnění příspěvků které souvisí s SMA 250-1
#84 od pt.kbely  ; #85 styles;   #86 Ikovlabs;  #87 styles
#88 Evita;  #89 senior; #90 kemppin
#91 nepřenesen
#94 Ikovlabs;  #95 nepřenesen;  #97 pt.kbely;  #98 senior
#99, #100, #101    neopřenesen,   
#102 Zdenek11; #103 pt.kbely
#104, 105 nepřenesen
#106 Zdenek 11; #107 Evita; #108 Joe66;  #109 pt.kbely

Editoval JaroslavPavel (08-10-2017 11:42:38)

Offline

 

#6 09-10-2017 08:20:18

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 880

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Velké výkonné měniče, neizolované fungovaly tak, že se tyristory vypínaly, tedy pracovaly s proměnou šířkou pulzu. Používalo se to např. pro řízení motorů. Vypnutí (s určitým zpožděním) bylo řešeno přidáním paralelní kombinace pomocného tyristoru s kondenzátorem v sérii. Tím je zajištěna i jemná regulace.
Zde se šířka pulzu měnit nedá, dá se pouze měnit frekvence a zablokovat spuštění. Pokud by se ale zablokovalo spuštění pulzu při překročení nastaveného parametru po proměnou dobu, při poklesu hodnoty pod nastavenou mez by mohl přijít na řadu pulz stejné polarity, jako byl poslední provedený, tedy v tuto dobu by na trafo přišel neplatný pulz (nedodá na výstupu žádnou energii). Tedy regulovaná hodnota by více kmitala. Proto je výhodnější při překročení nastaveného parametru pouze zpozdit další platný pulz tím, že se rozkmitá větev s naposledy použitým platným pulzem na vyšší než pracovní frekvenci a tím na určitou dobu zablokuje následující větev. Čím vyšší je frekvence neplatného kmitání, tím je jemnější regulace. Systém je připraven na další platný pulz v nejkratším možném čase (nejvyšší pracovní frekvence).

Offline

 

#7 10-10-2017 09:59:58

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Ano, beru na vědomí,
Nejprve si připravím přípravek na odzkušování napětím řízeného generátoru , abych mohl změřit jeho charakteristiku závislost kmitočtu na napětí .Potřeboval bych popis toho generátoru časové průběhy na jednotlivých drátech generátoru , případně jak se stanoví jeho jednotlivé součástky  ( nebo jej budu nějak dávat dohromady sám )
Mám představu , že bych chtěl řídit tento generátor běžným potenciometrem ( a odstranit tak vliv napěťového a proudového zesilovače ) , a nabudu-li přesvědčení , že jednám správně, tak budu takto řídit  přímo tyristory v koncovém stupni.

Abych mohl udělat toto, co jsem napsal výše, tak si ještě vyrobím náhradní zdroj pro napájení koncového stupně se sníženým napětím a případně s rychlou pojistkou proti nadproudu .
Těmito přípravky bych si chtěl vytvořit podmínky pro to, abych mohl měřit ve výkonovém stupni a ne aby mi stačily dříve shořet pojistky.
Jo a ještě mám představu o tom, že musím ten výkonový stupeň dostat do stavu zatížení ( tedy jej budu zatěžovat nějakým odporem , to určím až podle toho, jaký zdroj ss napětí si nachystám.)
Myslím si totiž, že ta závada , kterou jsem popsal je v koncovém stupni a nikoliv v řídící desce.
Protože však chci mít z té práce výsledky , které by popisovaly celý stroj, tak budu provádět i to co jsem Vám k tomu napsal.
Jdu opět rozebrat tu mašinu .

Vámi vyslovené názory určitě budu taky prověřovat, jakmile mi mašina dovolí provádět v ní nedestruktivní měření. Popíšu pak co jsem naměřil .Případně budu doplňovat oscilogramy , do paměti toho osciloskopu se mi však vejdou zatím pouze 3 křivky. Ještě musím zjistit , jak je zobrazit zde na PC ( mimo dílnu ) a pak na FORUM
Musím si tak  upravit pracoviště,abych mol používat lepší techniku

Editoval JaroslavPavel (10-10-2017 10:01:18)

Offline

 

#8 10-10-2017 13:03:52

Atlan
Člen
Registrovaný: 18-07-2011
Příspěvky: 1321

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Ako vladtne dopadla rada s tym napojenim halogenovej ziarovky? Osobne by som to napajal z jednej faze na 220V. Kedze je to polomost, ku kazdemu tyristoru zaradil jednu 300W halogenku. A skusil to zatazovat na vystupe. Schematko mas tak ze nasimulovat stav pri zvarani vies. (zatazit tak aby napatie bolo pod 20v co znamena ze je zapaleny obluk) zmenit hodnotu suciastok pre spravne vyhodnotenie prudu a napatia.
Tie schemy su dost zvlastne fakt su tam len 5uF kondiky? Podla mna to mas zle nakreslene. Aha vysvetlujes to v texte, doporucil by som schemu prekreslit aby to bolo jasne z nej.
Topologia je rovnaka ako u spinanych zdrojov. Tak ze tam musia byt 2 kondy min 470uf zappojene na usmernovac z ich stredu ide napatie do vinutia hlavneho trafa dalej do snimacieho trafa ak ne pouzite a potom do stredu tyristorov.
Pri cinnosti zopne tyristor kondik sa vybije do trafa dojde k rozopnutiu tyristora, druhykondik sa nabije na plne napatie. Zopne tyristor2 a zrealizuje sa podobna funkcia.

Vystpne diody v mostiku su otestovane pod pracovnym napatim alebo aspon ohmmetrom (meranie diodovym testerom na meraku nieje spolahlive !)
Pre spravnu cinnost je dolezita vystupna tlmivka.

Editoval Atlan (10-10-2017 13:20:35)

Offline

 

#9 10-10-2017 15:46:34

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 880

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Atlan- O moc větší kapacita v tom můstku být nemusí.V pulzním zdroji, třeba v PC slouží kondenzátory (elektrolyty) v mostu i jako zásoba energie k potlačení brumu. Tranzistory se vypnou, na jeden pulz je úplně nevybijí.
Pro tento případ musí jít o svitkáče a tyristor je na jeden pulz úplně vybije/nabije.
Pokud uvažuji  2x 5uF, jeden nabije, druhý vybije, celkem změní náboj 10uF. Energie nabitého kondu je W = V² * C / 2=540²*0.00001/2=1,458J
Pro frekvenci 3000 Hz a dvojčinný měnič je 6000 pulzů za sekundu.
Výkon P=1,458J*6000=8748W

Offline

 

#10 10-10-2017 19:32:25

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

dobrý  den pánové,
Změřil jsem statické, parametry koncového stupně  a to  náhradních dílů, které jsem získal od Vašich kolegů , částečně mám změřen i ten vadný koncový stupeň , takže si myslím , že zítra dodám naměřené  hodnoty všech prvků vadného koncového stupně i náhradních dílů k tomuto stroji .
A pak očekávám první ( Vaše )  názory k naměřeným hodnotám .
JP

Offline

 

#11 10-10-2017 21:41:05

franta 486
Člen
Registrovaný: 30-04-2011
Příspěvky: 141

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Jen taková úvaha z druhého konce problému.
Vycházílime z faktu že ti to vyráží ty silné pojistky jen "někdy" pravidelně v zátěži. Tak jedinou možností je že se ti potkávají oba otevřené tyristory proti sobě. V manuálu je psáno že se výkon přidává zvyšující se frekvencí až do necelých 3khz, čemuž odpovídá i tvoje naměřená frekvence klidového stavu 408hz. Při této frekvenci je zařízení funkční, ale zvýšímeli frekvenci BUM. Logicky vzato ti nestíhají zavírat tyristory. Prostě než první zavře druhý už otevřel. A zbytek svářečky je funkční.
Můj názor dle popisu na dálku je, že některá součástka pouze změnila své parametry a tím zpomalila zavírání tyristoru

Offline

 

#12 12-10-2017 20:16:32

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Dobrý den,
v první řadě Vám děkuji za rady , které mě dovedly k úspěšné opravě tohoto stroje a závady popsané výše.Jako první , i když mě odkopl byl styles s radou ať si přečti ZIP .. a bylo tam co číst, takže děkuji pane.
Jinak musím poděkovat panu pt.kbely, pan Atlan a frantovi 486.
Provedl jsem prověrku jejich názorů před tím ,než jsem posbíral součástky k tomu abych udělal model k dynamickému odzkušování.
 
Protože se mi líbila myšlenka toho, že se tyristorry potkávají při svém cyklu , rozhodl jsem se nejprve provést změření statických parametrů jednotlivých součástek v koncovém stupni ...tam k tomu potkávání se tyristorů docházel.
Takže níže Vám předkládám k nahlédnutí a posouzení naměřené hodnoty jednotlivých součástek koncového stupně.
Použil jsem Multimetr M3900a vedle toho RLC metr a to podle potřeby na kmitočtech 100, 120,Hz  1kHz a nebo 10kHz .
U každého výsledku je uveden kmitočet měření.
Výsledkem tohoto srovnávacího měření je odhalení vady v tyristorovém bloku.
Po výměně Ty bloku za bezvadný stroj běží .
Jinak doložím k měření ještě fotky měřených objektů a taky jsem natočil video svařování s tímhle nf měničem.
Potřebuji však poradit , jak jej dostat na stránky SVARFORA
Taky jsem vyfotil detail místa  , kde jsem svařoval, aby jste každý viděl ,že jsem před svařováním nečistil starou struzku a přesto to tahle mašinka zvládla propálit a úspěšně si to vařila .
Jo a ještě jeden klad tenhle stroj má........její napětí naprázdno je pouze 48V , to je hluboko pod dovoleným dotykovým napětím ČSN a EN a tato svářečka nemusí mít tedy výjimku jako ty co mají zápalné napětí 86V nebo dokonce takové co mají 110V. Ta s tou výjimkou Vás jednou lapne pod "krk" a možná to bude i naposled.


Takže  na dalších oknech jdu podávat obrázky, hodnoty nejprve zue statického měření  a případně pak  i nějaký ten ručně zpracovaný oscilogram z předchozího dynamického měření .


Přeji příjemný den

Offline

 

#13 12-10-2017 20:19:11

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Výkonové trafo:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060814_w.jpg;impulsní trafa  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060815_w.jpg; ochrana proti předpětí a komutační obvod http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060816_w.jpg;tlumivka proti samozápalu tyridstorůhttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060817_w.jpg;serivé kondenzátory pro rezonanci primárního okruhu http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060818_w.jpg ;odrušovací filtr http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060819_w.jpg;měřící trafo proudu KS http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060831_w.jpg;

Editoval JaroslavPavel (12-10-2017 20:38:36)

Offline

 

#14 12-10-2017 21:02:24

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Měření na koncovém stupni schema měřené části Měření je prováděno na náhradních dílech koncového stupněhttp://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_7964_ks_1.jpg; další části KS   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ks_2.jpg; výstupní tlumivkahttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ks_3.jpg;
Měření na částech koncového stupně  se závadou popsanou v textu :http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ks_1v.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ks_3v.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ks_4v.jpg;

Editoval JaroslavPavel (19-10-2017 19:40:21)

Offline

 

#15 12-10-2017 21:17:08

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Ještě něco k měření dynamických parametrů VCO :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_sma_15.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_sma_16.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_sma_19.jpg;

vedle části měření na napětím řízeném oscilátoru dodávám ještě obvod náhradní  pro simulaci měření proudu stroje , bez dokončení .Není zatím provedeno . Byla dána přednost měření statických parametrů součástí KS ( koncového stupně )


Takže to je prozatím vše
ještě tu svařovanoučást:

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1060842_w.jpg
Tak takhle vypadá zkušební díl po úspěšném provední sváru SMA 250-1

Těm kdo měli snahu .děkuji za Vaši pomoc .

JP
Poznámka:
Video nešlo nahrát, nenechal se ošálit tenhle web.
Právě navařená čerstvá stopa je od SMA , EB 121.

Editoval JaroslavPavel (12-10-2017 21:21:49)

Offline

 

#16 13-10-2017 08:11:01

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 880

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Gratuluji a děkuji, že jste se podělil o průběh opravy. Tahle zdokumentovaný postup tu chyběl, je vidět, že pokud se opravuje něco složitějšího a méně známého, vyžaduje to značné úsilí a často nezbývá než měřit a měřit, než se narazí na nějakou nesrovnalost.
Proto je taky problém, když tady někdo hledá rady k opravě něčeho složitějšího a přitom má jen levný multimetr.
Čekal jsem, že závada bude na řídící desce, že se při nějaké konkrétní velikosti úrovní na vstupech zkrátila doba blokování následujícího pulzu u jedné větve (zvedla max pracovní frekvence).

Offline

 

#17 13-10-2017 08:34:04

ihlan
Člen
Místo: Nový Svet
Registrovaný: 11-05-2012
Příspěvky: 3211

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

JaroslavPavel napsal(a):

Video nešlo nahrát, nenechal se ošálit tenhle web.
Právě navařená čerstvá stopa je od SMA , EB 121.

Video mozete nahrat pomocou uloz.to alebo ak si trufate tak youtube pripadne vimeo.com

Dalsia zvaracka ktora utiekla zbernemu dvoru super.


Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2EO3SQk Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj TIG www.bit.ly/2KdU02O
som pichlavy od narodenia a co je horsie picham z kazdej strany rovnako wink

Offline

 

#18 13-10-2017 12:32:37

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Tak tady jsou ty videa:
https://uloz.to/tam/_yvbgFl3GywPo
věřím tomu , že to funguje .A díky za radu .

Jak jsem se s tím nemohl domluvit, tak jsem tam ještě přidal heslo ... omlouvám se za to ( dvakrát se mi to nepodařilo nahrát a tak jsem s tím laboroval jak to šlo...no však to znáte.)
Takže HESLO  je:  10608

Editoval JaroslavPavel (13-10-2017 12:37:24)

Offline

 

#19 13-10-2017 12:44:31

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Taky jinak řešený svářecí stroj.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_smazat_w.jpg

Některý kolega tvrdil, že nejde smazat obrázek ze stránek .
Takže jsem se o to pokusil a tady je výsledek.

Editoval JaroslavPavel (19-10-2017 19:44:37)

Offline

 

#20 19-10-2017 19:49:23

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Zde v této části dávám k nahlédnutí oscilogramy ze stroje SMA 205-1 .Komentář není třeba , pouze to, že jedny oscilogramy jsou změřeny při stavu naprázdno , a druhé jsou při zatížení cca 100A . Neprovedl jsem přesnější změření toho proudu .

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_prubeh_uc7-v14_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc3_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc5pin5_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-pin7_w_1.jpg


http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-v14_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-v14_w_1.png;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ur10-v9_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv4-1x1_w_1.jpg

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv5k-r3_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv7-pin10_w_1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv9-c4pin56_w_1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc3_w_2.jpg;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc3_w_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc5pin5_w_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-pin7_w_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-v14_w_2.png

Editoval JaroslavPavel (19-10-2017 22:15:56)

Offline

 

#21 19-10-2017 20:10:31

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

V této části budou zobrazeny průběhy při zatížení .

http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc3_1_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-pin7_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc7-v1_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uc12-pin23_w1.jpg

http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_ur23-v23_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv4-1x1_1_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv5k-r3_1_w1.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv8-pin7_w1.jpg

http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uv8-pin10_w1.jpg

Editoval JaroslavPavel (19-10-2017 21:46:01)

Offline

 

#22 19-10-2017 20:22:43

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Poznámka k variantám řídících desek:
Mezi novou a starou verzí jsou celkem tři nepatrné změny .
Určitě nemají podstatný vliv na funkci řídících desek.


Prosím, v příspěvku #4 na obrázku 6 je generátor pro buzení výkonového stupně tohoto stroje. Uvítal bych , pomoc při popisu tohoto generátoru .
( časové diagramy a nebo simulace  , někde jsem tady na fóru četl o simulacích ) nebo tip , kde tohle mám hledat .

Editoval JaroslavPavel (19-10-2017 20:27:56)

Offline

 

#23 19-10-2017 22:12:00

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 880

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Simulátor těchto zdrojů použít nepůjde, ale třeba se bude hodit někdy jindy v anglické verzi  http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d … mps_e.html O úroveň výš je k dipozici i německá.

hodně simulátorů různých zapojení je na http://www.falstad.com/circuit/e-index.html#amp-integ   součástky a parametry je možno měnit
simulace různých veličin je o úroveň výš http://www.falstad.com/mathphysics.html

aplikaci od tohoto člověka používá i škola  http://moodle.hradebni.cz/course/view.p … #section-2        dá se tam přihlásit jako host
jsou tam pod ikonou zeměkoule různé klopné obvody

oprava: součástky a parametry je možno měnit a uložit, až bude čas, tak je možno načíst a pokračovat.

Editoval pt.kbely (20-10-2017 07:36:04)

Offline

 

#24 20-10-2017 10:13:59

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 342

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Dobrý den,
děkuji za tipy pro simulace.Vypadá to velice pěkně .
Určitě to zkusím a nějak to dopadne...

Poznámka k oscilogramům:
Dodatečně jsem zjistil, že zmizely popisy měřených uzlů.
Vše bylo v názvu obrázku ,ale jak se provedla transformace na url adresu, tak je vše pryč.
Musím tedy napsat měřící místa přímo do obrázku ..takže to budu spravovat .

Editoval JaroslavPavel (20-10-2017 10:14:34)

Offline

 

#25 20-10-2017 12:47:37

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 880

Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče

Pokud se importuje text pod obrázkem, je možno upravit simulátor třeba z hradební od falstad. Hodnoty napětí a součástek jsou neostré a špatně je vidím. Pokud klesne napětí na bočníku k nule, na výstupu dá pulz.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_simulace_operak.jpg
$ 1 0.000005 10.20027730826997 57 5 50
v 96 256 96 112 0 1 40 10 10 0 0.5
g 96 256 96 304 0
r 96 112 192 112 0 1600
r 192 144 336 144 0 120000
w 336 144 336 192 0
w 192 112 192 144 0
w 192 144 192 176 0
w 160 256 192 256 0
w 192 208 192 256 0
a 192 192 336 192 0 24 -24 1000000 0.5633404470610199 0.034785926143283075
O 336 192 400 192 0
c 192 176 192 208 0 2.2000000000000002e-8 0.5285545209177369
r 96 256 160 256 0 1600
r 48 80 192 80 0 1000000
v 32 224 32 160 0 0 40 15 0 0 0.5
w 32 160 32 80 0
w 32 80 48 80 0
w 32 224 32 256 0
w 32 256 96 256 0
w 192 80 192 112 0
c 192 112 336 112 0 1e-9 24.563393278513114
w 336 112 336 144 0
o 0 64 0 4098 20 0.025 0 2 0 3
o 10 64 0 4098 40 0.00009765625 1 1

Offline

 

Zápatí

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče