SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:     SVAR BAZAR      SVAR INZERT      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARBAZAR - internetový bazar svářeček      SVARINZERT - akční nabídky svářecí techniky      SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#26 17-04-2019 14:08:59

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Když už nebylo v Brně , tak počkám na to jak dopadne měření toho trafa  co jsem namotal . Jinak nějaký proudový trafo mám .Nafotím  je a  ukážu .


Takže pro cejchování toroidní sondy jsem použil zapojení transformátoru 230V na primáru a 24V  na sekundáru.
Do sekundárního vinutí jsem zapojil dva odpory 12 ohm /20W v serii , s nimi v serii kontrolní ampérmetr na rozsahu 2A  a propojovací vodič jsem provlékl dutinou toroidu tak abych jej mohl přiblížit po protažení těsně k vodiči přívodnímu a ty jsem zafixoval izolační páskou ...Takže jsem měl plný celý jeden závit .

Na sekundáru toroidu jsem připojil osciloskop a kontrolní měřidlo DMM3900 na rozsahu 200 mV  střídavých .
Sekundární vinutí toho toroidu má 50 závitů a je zatížené odporem 1 ohm.

V této konfiguraci jsem naměřil toto:
Proud měřený ampérmetrem .......................................1,083 A   měřená efektivní hodnota
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...RMS ...............17,92 mV
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...pík -pík  ..........50,80 mV
kontrolní měření multimetrem ....................................17,70 mV  měřená efektivní hodnota

Stanovení přenosové hodnoty  p= 17,92mV /1,083A = 16,54 mV /1A.
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolní měření pro N1= 2 závity

Proud měřený ampérmetrem .......................................1,083 A   měřená efektivní hodnota
Proud měřený osciloskopem na primární straně na odporu 12ohm  , napětí  půlvlny špičková hodnota  = 18,1    Špičková hodnota proudu je pak Imax= 18,1/12=1,508A


Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...RMS ...............36,68 mV
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...pík -pík  ..........101,6 mV
Amplituda výstupního napětí je ..................................51 mV

kontrolní stanovení převodu ( přenosu ) trafa   ze špičkových hodnot měřených průběhů      p = 51mV / 1,5A   =33,812mV / 1A // N1=2 závity

takže pro jeden závit je přenos pak:   p=33,812/2 = 16,9 mV / 1A . 

Závěr :
Měřený transformátor proudu zobrazuje 1A primárního proudu jako 16,5 ( 16,9 )  mV . Hodnoty jsou okamžité nebo taky amplitudy .
Měření proběhlo na kmitočtu 50 Hz .
Nevykazovalo žádné nelineární zkreslení .
Kontrolu přesycení jádra transformátoru mi stávající vybavení neumožňuje .
Musel jsem rozlišovat mezi  hodnotami efektivními a mezi  hodnotami amplitudovými  signálu a případně hodnotami špička -  špička  .Aby následné poměry veličin měli adekvátní vypovídací hodnotu.
Taky je vidět  z měření vliv navinutí 1 závitu a dvou závitů na primáru toroidu .

Poznámka:
Pro seřízení sondy na převod 20mV / 1A mohu domotat 5,8 závitů nebo zvětšit hodnotu zatěžovacího odporu ..to ponechávám na případné úvaze každého z Vás , koho toto téma zaujalo.

Editoval JaroslavPavel (17-04-2019 19:00:17)

Offline

 

#27 18-04-2019 21:04:59

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Zjistil jsem , že v servisním návodu pro SMA 130-1 je chyba v příloze č.3 .Propojení vývodů 4 z REGULÁTOR  NF části a vývodu 8 v koncovém stupni nazvaný BLOK BUDIČŮ způsobuje zkrat signálu druhého kanálu stroje .
Na tento servisní návod odkazuje kolega pt.kbely  v   #2 .

Jako následek je snížení odebíraného proudu měřeného ampérmetrem A1 a to na 1/5 hodnoty , která zde má být .( PŘÍLOHA 3 )

Kanál CH 2 je v tomto stavu bez signálu.

Editoval JaroslavPavel (18-04-2019 21:07:49)

Offline

 

#28 19-04-2019 11:10:31

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 845

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Při poměru závitů 1:100 je proud sek Isek= 0,01 Ivst,            napětí na odporu 100R   Usek= 0,01 Ivst*100 čili přenos 1V/1A
To se dobře počítá, je tam drobná nelinearita, ten odpor 100R je dost vysoký, odpovídá lépe poměru 1:1000, to je vidět  i  z https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.610-188.1.pdf
Ale v domácích podmínkách 1000 závitů na toroidu už je příliš, pro to pouze 1:100, a s 1V/1A se mi lépe počítá než s 0,1V/1A i za cenu nějaké nepřesnosti.
Z toho, co Vám vyšlo, už je a si jasnější proč jsem napsal, že mám 103 závitu a odpor 110R, odpor skládám, dám paralelně 2 ks 220R nebo 3ks 330R.  Dva 200R/2W bych těžko sháněl, při paralelní kombinaci mi klesá parazitní indukčnost odporů, pokud bych dal 2ks 51R/2W do série, indukčnost mi poroste.
103 závitů - vinu víc (5 -10%) a pak změřím a odmotávám, protože se při motání můžu splést a taky mám možnost to doladit, třeba ztráty. Je to potřeba brát jako zatížený transformátor, třeba trafo na 24V na prázdno taky dává víc než při jmenovitém zatížení, prostě výrobce dá na sek víc závitů, než odpovídá poměru napětí 230V/24V.
Přenos (vypočítaný) mám p=1/103*110=1,068 (Odpory jsem přesně neměřil a i u počítání závitů jsem se mohl splést, takže tam bude ještě nějaká odchylka), tím kompenzuji ztráty.

Zhotovení 1 celého závitu dráty k sobě a stáhnuty páskou jsem viděl např PC zdroji, ale jinak se běžně používá měření na přímém drátu, např při měření klešťovým A-metrem. Dá se to všechno kompenzovat.
Ten rozdíl při 1 závitu a 2 závitech přepočteno na závit je způsobený pevnější vzájemnou vazbou. Je prostě potřeba si určit jak bude ten jeden závit vypadat (jeden závit bez opásání nebo třeba 2 závity s opásáním a podle toho kompenzovat těsnost vazby a ztráty. Pochopitelně, s pevnější vazbou je to lépe předvídatelný.

Offline

 

#29 19-04-2019 11:34:10

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 845

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Důvod proč použít menší odpory taky chápu, pokud bych použil třeba jen 11R (10R + něco), tak za cenu přepočtu 0,1V/1A by byl bonus nižší výkonové zatížení odporu a lepší linearita. Ale vzhledem k velikosti toroidu a jeho krytu to už pro mě není až tak důležitý.

při 10A
100R     P=10V*10V/100R=1W
10R       P=1V*1V/10R=0,1W

Editoval pt.kbely (19-04-2019 11:34:50)

Offline

 

#30 20-04-2019 09:13:35

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

OPRAVA chyb:
Ve schematu koncového stupně a to dílu A i dílu B jsou nesprávně odpory R6 a R8 .
Kde R8 ( 10 ohm ) má být paralelně diodám V20,V19,V12 a to vše zapojeno mezi bázi a emitor tranzistoru VT 4 .

Odpor R6 o hodnotě ( 10 ohm ) má být zapojen v emitoru VT4 do společného vodiče , jak je zapojen i nyní. ( tedy do emitorů VT5,6,7. )

Snažil jsem se provést kontrolní oscilogramy dílu A i dílu B . ( oba jsou po opravě spočívající ve výměně koncových tranzistorů i s budičem tedy VT4, VT5,VT6,VT7,)
Naměřil jsem rozdílné výsledky a to zvláště na rekuperační diodě V15 obou bloků.

Dochází tam k zákmitům proudu . Protože jsem nemohl věřit nové proudové sondě , vyrobil jsem si snímání pomocí R=0,1 ohm a zjistil, že zákmity nejsou způsobeny proudovou sondou ale jsou tam i při snímání proudu pomocí bočníku.


Vzhledem k tomu , že mě takové nesrovnalosti zdržely , dopracuji kontrolu dalších dvou koncových stupňů následně . Pak uvedu obrázky těch signálů
Těžko se určuje , který signál je odpovídající a který bych měl považovat  za vadný.


Jinak k sondě ...je dobré, když víme , jak se dopracovat k přenosové funkci té sondy. Ale je přeci jenom dobré mít kontrolní měření pro ocejchování .
      Taky by bylo dobré mít ten vzorek přezkoušen pro kmitočet od nejnižšího 20Hz po nějaký nejvyšší 1 MHz nebo 10MHz aby jsme věděli ,kdy to trafo už prostě nefunguje jako trafo .
Proto jsem si vzal na srovnávání ( na 30kHz raději odpor 0,1ohm ) toto šlo v době kdy ve stroji mám bezpečné napětí , ale nepůjde to až tam připojím plné napájecí napětí ( pak tam bude muset být to trafo ).
     Jo  a taky bych měl vědět do jakého proudu mi funguje jádro . Jakmile se přesytí, tak nastane přenos takový jak vyobrazil pan pt.kbely v #16.
Proud tam poteče, ale trafo bude ukazovat , že tam neteče anebo málo .

Editoval JaroslavPavel (20-04-2019 09:16:58)

Offline

 

#31 21-04-2019 11:12:08

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Přikládám naměřené průběhy po seřízení stroje .
Obr.1: Budící signál z NF generátoru
Obr.2: Signál na TR1
Obr.3: Budící proud koncových tranzistorů  (použita vyrobená proudová sonda )
Obr.4: Výstupní proud koncových tranzistorů (použita proudová sonda )

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_boda_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_b_w.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_d_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_f_w.jpg

Seřizování za použití přípravků  uvedených v manuálu pro SMA 130-1  nebo   SMA130-2 TIG

Jinak konstatuji, že oprava tohoto stroje je velmi pracná .

Editoval JaroslavPavel (21-04-2019 11:36:29)

Offline

 

#32 01-05-2019 09:31:01

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_1w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_2w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_3w.jpg;


Výše je vyobrazený řídící obvod tohoto stroje . Není zde uveden obvod MD4700, protože od něj nebude knihovna v SPICE nebo v MicroCap  popisu . Takže tento celý obvod jsem nahradil pouze komparátorem X10 , kterému jsem nastavil pracovní podmínky , jak jsou uvedeny pro obvod MD 4700 .
Dále jsem nahradil bočník 150 A /60 mV odpory 0,001 ohm zapojenými v sérii a tím mi vytváří kaskádu , na které si mohu přepínat vstupní napětí a tím pádem modeluji velikost svařovacího proudu .
Svařovací proud je simulován zdrojem proudu odpovídajícího kmitočtu jako má stroj SMA 130-1.
Toto vidíte na prvním řádku analýzy v #33.
jinak ostatní zapojení je identické ze stroje samotného .
Pouze potenciometry jsou řešeny použitím MAKER a tím pádem jsou upraveny do podoby odpovídající vytvořeným makrům .
Potenciometry jsou ohraničeny obdélníkem a mají světle modré pozadí.
Řízení potenciometrů je na pravé straně obrazovky a nejsou zde zobrazeny všechny proměnné prvky .

Editoval JaroslavPavel (01-05-2019 09:47:59)

Offline

 

#33 01-05-2019 09:34:14

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_4-analyza_w1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_5_analyza_1.jpg

Zde jsou uvedeny dva případy simulace provozu stroje s různými svařovacími proudy .
je zde taktéž patrná změna šířky pulzů na výstupu komparátoru X10 a lze tedy tvrdit , že funguje šířková impulsová modulace a tedy že bude fungovat i kontrolovaný stroj .

Pomocí takového zobrazení lze kontrolovat jak má vypadat nastavení jednotlivých prvků pro svářecí stroj obzvláště , kdy klient ani technik nemá výrobní předpids o seřízení a nastavení vlastností stroje .

Pouze je škoda, že obvod MD4700 není popsán funkční knihovnou , aby se mohla udělat simulace provozu celého zařízení .


Tím bych považoval stroj  SMA 130 za dostatečně popsaný , neboť silová část je stejná jako u stroje SMA-250-1 s tyristory.A k tomuto stroji je zde samostatné téma.

https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 90&p=1

odkaz na podobná témata zde na foru :
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=385
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=306
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3044

https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2440
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 89&p=1
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2095

Editoval JaroslavPavel (06-05-2019 09:20:11)

Offline

 

#34 21-05-2019 13:35:15

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Opravy chyb:ve schematu NF jednotky v příspěvku #9

Kondenzátory C12, C13, C14, C7 a C8 jsou hodnoty 100 k a ne 1 k .

Kondenzátor  C8 je připojen v uzlu mezi R24 a R18 a na nulový potenciál.   Ve schematu není zakreslen vůbec.

Taky je zde označen R11 ve vstupu -IN (2) operáku U1A  a totéž označení rezistoru R11 v bázi tranzistoru T1 .

Toto jsem zjistil až při práci na druhém stroji se stejnou deskou A021.

Kromě desky s označením A021 jsou ještě tři varianty řídících desek ( jejich označení neznám )

Editoval JaroslavPavel (21-05-2019 13:42:02)

Offline

 

#35 Včera 08:34:16

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Na obrázcích je součástka o které nevím co je zač.
pokud Vám ta součástka něco říká, popište mi ji , nebo zašlete odkaz na katalogový list .

Ve schematu ji konstruktér označil jako RX1.( schema je zatím tak jak vzniklo při prvním nákresu --tedy bez úprav )
Naměřil jsem multimetrem různé hodnoty ...15 ohmů ale taky nekonečno , , takže ani měření není dost vypovídající.

Pro ty co Vás zajímá funkce z té desky , tak je zde vidět obvody pro výrobu vysokého napětí pro zapalování TIG oblouku .
Je zde realizován násobič čtyřmi , taky je hodnota VN omezena jiskřištěm ... no a to je vše vidět na té desce.

Takové rafinované Hf jste ještě neviděli : Nejprve se přes kontakt relé vybíjí kondenzátor do primární cívky impulsního trafa a pak je na výstupu tohoto transformátoru realizován Delonův násobič čtyřmi a aby případné vysoké napětí nebylo moc vysoké, tak se jeho velikost upravuje přeskokem na jiskřišti . Do svařovacích obvodů se přenáší toto Vn pomocí 12 závitů vložených do ploché cívky umístěné ve stroji  a to tak , že v místě přenosu Vn  je v cívce umístěný ferit na zvýšení indukčnosti obou cívek .
Jádro není uzavřené a tím pádem mimo přímý magnetický obvod je vlivem rozptylu mgt pole působení VN potlačeno na minimum.
Chytrý,že ... z dosavadních obvodů ale není vidět řízení toho HF zapalovače .
Takže nelze určit jak často a jak rychle kmitá to primární relé u impulsního trafa .

Ošetření oblouku na kontaktech toho relé autor neřešil , asi tam nefungují napěťové špičky ... trošku se opálí kontakty ...aby bylo co vyměňovat při poruše funkce .http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_1po.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_2p.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_3p.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_4p.jpg;

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_detail_1.jpg

Děkuji za Vaši pomoc.

Editoval JaroslavPavel (Včera 09:22:08)

Offline

 

#36 Včera 11:43:40

Wehrner
Člen
Registrovaný: 16-05-2007
Příspěvky: 47

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Jedná se o pozistor, neboli PTC termistor.

Offline

 

#37 Včera 12:14:06

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 845

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Offline

 

#38 Včera 14:49:24

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 267

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Děkuji za informaci.
Nikde jsem na tom obale nápisy neviděl , a ani je pořádně nehledal.

Ten pozitivní termistor má velmi zvláštní charakteristiku .
v podstatě při dlouho nesepnutém relé Re2 ( JD2 ) tak vypne nabíjení sám.

Výborné vysvětlení je v této prezentaci Power point , kterou stáhnete z www.

OB21-OP-EL-ZEL-JAK-U-1-010.pps

Editoval JaroslavPavel (Včera 15:03:59)

Offline

 

#39 Včera 14:54:42

Ikovlabs
Člen
Registrovaný: 16-02-2017
Příspěvky: 77

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Pouzival se i v klasicke TV k demagnetizaci masky - pruchodem proudu(zahratim) zvetsi svuj odpor a tim plynule zmensi pruchod proudu obvodem (civkou) .


Berlan BPS 40,BWIG 180,BMIG 140

Offline

 

Zápatí

REKLAMA na SvarFóru

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2019


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče  ♦  Svářečky MIGO a ELDYS